Get Adobe Flash player

SPOLEK

    Na mateřské škole pracuje Klub přátel při Mateřské škole, Praha 4, Přímětická 1247, z.s., který spolupracuje s ředitelkou školy při zajišťování akcí pro děti (divadla, svátky, rozloučení s předškoláky, výlety, sběr papíru)
Předseda, místopředseda a pokladník je volen rodiči z řad rodičů na členské schůzce v září daného školního roku. Na schůzce je vždy odsouhlasena částka příspěvku pro daný školní rok.

   Pro školní rok 2016/17 byla na schůzce „spolku“ KPMŠ dne 6.9.2016 odsouhlasena částka 750,-Kč/na rok (jednorázově).

Převeďte, prosím, bezhotovostně na číslo účtu

u ČS 67213369/0800.

 

ÚPLATA za předškolní vzdělávání (školné)

pro letošní školní rok 2016/2017 je 700,-Kč/měsíčně

Úplata je splatná bezhotovostně na číslo účtu u ČS 62293339/0800.

Platba musí obsahovat ve zprávě pro příjemce jméno Vašeho dítěte.

 

ÚPLATA za stravování

paušálně zasílejte úplatu za stravování 660,-Kč/měsíčně bezhotovostně na číslo účtu u ČS 35-62293339/0800 (důležité je předčíslí)

Platba musí obsahovat ve variabilním symbolu variabilní číslo, které je vždy při nástupu dítěte do MŠ přidělené hospodářkou ŠJ,  a je vhodné připsat i jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Denní stravné:   33,- Kč …………….. pro 3 – 6 leté děti

                            35,-Kč ……………… pro 7 leté děti