Get Adobe Flash player

SPOLEK rodičů

    Na mateřské škole pracuje Klub přátel při Mateřské škole, Praha 4, Přímětická 1247, z.s., který spolupracuje s ředitelkou školy při zajišťování akcí pro děti (divadla, svátky, rozloučení s předškoláky, výlety, sběr papíru)
Předseda, místopředseda a pokladník je volen rodiči z řad rodičů na členské schůzce v září daného školního roku. Na schůzce je vždy odsouhlasena částka příspěvku pro daný školní rok.

   Pro školní rok 2017/18 byla na schůzce spolku KPMŠ dne 12.9.2017 odsouhlasena částka 750,-Kč/na rok (jednorázově).

Převeďte, prosím, bezhotovostně na číslo účtu

u ČS 67213369/0800.

 

ÚPLATA za předškolní vzdělávání (školné)

pro letošní školní rok 2017/2018 je 760,-Kč/měsíčně

Úplata je splatná bezhotovostně na číslo účtu u ČS 62293339/0800.

Platba musí obsahovat ve zprávě pro příjemce jméno Vašeho dítěte.

 

ÚPLATA za stravování

paušálně zasílejte úplatu za stravování 720,-Kč/měsíčně (760,-Kč děti s OŠD) bezhotovostně na číslo účtu

u ČS 35-62293339/0800 (důležité je předčíslí)

Platba musí obsahovat ve variabilním symbolu variabilní číslo, které je vždy při nástupu dítěte do MŠ přidělené hospodářkou ŠJ,  a je vhodné připsat i jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Denní stravné:   36,- Kč …………….. pro 3 – 6 leté děti

                            38,-Kč ……………… pro 7 leté děti (dětí s OŠD)


           ANTIVIRUS WP ALL IN ONE

        FIREWALL
        ANTIMALWARE